Over ModuleBuilder

ModuleBuilder werd opgericht door Dirk De Nijs in 2006 en profileerde zich tot een hoogstaand aanbieder van consulting en services op het vlak van information security.

Dit met behulp van de volgende drie overlappende fases:

  • Audit: Het huidige niveau van maturiteit wordt vastgesteld door een audit op een aantal vlakken (technisch, proces, methodiek, cultuur, praktische implementatie, …)
  • Security: Concrete aanpassingen in de huidige situatie zorgen voor een grotere maturiteit.
  • Governance: Tegelijk worden er structuren en processen opgezet die ervoor zorgen dat de maturiteit van de organisatie op het vlak van information security ook structureel verbetert.

ModuleBuilder heeft certificaten en praktische ervaring in de volgende velden:

  • Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van de informatie
  • Business continuity en disaster recovery
  • Governance op het vlak van informatie en informatie & communicatie-technologie (ICT)
  • Bereiken van compliance met standaarden
  • Team en individueel coaching en mentoring omtrent information security

In elke situatie werkt ModuleBuilder discreet en met de focus op de uiteindelijke business van de organisatie. Hiervoor worden plannen opgesteld en met mekaar afgestemd op verschillende niveaus: operationeel (de werkvloer), tactisch (korte tot middellange termijn) en strategisch (middellange tot lange termijn).

Recent werkte ModuleBuilder aan projecten in o.a. de telecom en de spoorweg sector.