IT Governance

IT GovernanceHet woord “Governance” heeft zijn oorsprong in het oud Griekse werkwoord voor “sturen”. Heden houdt dit begrip goed beheer en bestuur van een organisatie in.

Informatie & ICT governance beschrijft in formele termen hoe de Informatie & ICT de business ondersteunt. Governance betekent dus het meten van return on investment (ROI), het beheer van risico’s en uiteindelijk ook de waardecreatie van uw bedrijf.

De laatste twee decennia is gebleken dat het niet houdbaar was van ICT te bekijken als een zwarte doos. Door het groeiende aantal bedrijven dat zich richt op ICT is een goede ICT-strategie nu van levensbelang voor hele bedrijven en zelfs hele industrieën. Het resultaat is een groeiende interesse voor goede praktijken, methodologieën, principes van project & risico management.

Hier zijn een aantal voorbeelden:

ISO9000:

Een geheel van standaarden gerelateerd aan het kwaliteitsbeheer gepubliceerd door de Internationale Standaarden Organisatie (ISO).

ITIL:

Een geheel van goede praktijken en processen gerelateerd aan het beheer van ICT-diensten.

Prince2:

Een gestructureerde beheersmethode die focust op de organisatie, het beheer en controle van het project.

COBIT:

Een referentiekader betreft governance voor het management dat de brug maakt tussen de technische uitdagingen, business risico’s en de vereisten van de verwachte oplossing.

Deze standaarden zijn tegenwoordig erg courant in grotere ondernemingen en zelfs in Co’s worden sommige principes toegepast. De standaarden zijn over het algemeen veel te gedetailleerd, zodat een bedrijf bijna altijd maar een gedeelte implementeert. ModuleBuilder neemt de beide benaderingen dan ook als een conceptueel veld om in te werken.

Afhankelijk van uw bestaande manier van werken, stuurt ModuleBuilder de richting waarin het beheer van de veiligheid van uw informatie zal gebeuren. Waar nodig kunnen we ook meewerken aan het aanpassen of implementeren van bestaande ICT governance.

Dit maakt van ModuleBuilder de ideale partner voor uw governance: we denken mee in uw visie en begeleiden uw organisatie naar de te bereiken doelen.