Business Continuity

Business ContinuityBusiness continuity management omhelst alle planning, activiteiten en beheer vereist om de continuïteit (“Business Continuity”) en het herstel waar nodig (“Disaster Recovery”) van uw bedrijf te garanderen in het geval van uitzonderlijke omstandigheden. Het is een uitgestrekt domein dat kijkt hoe troeven van uw bedrijf worden beheerd en hoe ze kunnen worden gevrijwaard. Deze troeven kunnen zich bevinden in alle afdelingen van uw bedrijf. Bij de analyse van de impact van rampen wordt er dan ook van uit gegaan dat er niets vanzelfsprekend is.

De continuïteit kan bedreigd worden door rampen wegens:

  • Natuur: bliksem, overstroming, aardbeving, …
  • Slechte wil: diefstal, hacking, sabotage, spionage, …
  • Maatschappelijk: langdurige staking, pandemieën, …
  • Technisch: uitval van energie of productie-eenheden, …
  • Leveranciers: onderbrekingen in toevoer van grondstoffen en essentiële componenten, …

Om deze grote verscheidenheid aan mogelijke problemen te beheersen, wordt eerst een analyse gemaakt van de probabiliteit en de impact. Hierbij worden eerst de bedrijfsfuncties in kaart gebracht en beslist welke kritisch en niet-kritisch zijn. Vervolgens kan voor elke mogelijke dreiging worden nagegaan welke impact ze zou hebben op de verschillende bedrijfsfuncties. Ook wordt er bekeken hoe de goede werking van het bedrijf terug kan worden opgestart. Bijvoorbeeld voor het herstellen van gegevens van een back-up: hoe recent is de back-up en hoe lang duurt het voor hij hersteld is ?

Na deze analytische fase volgen de fases van implementatie, testen en onderhoud. De omvang van deze fases hangen af van de keuzes die gemaakt zijn tijdens de analyse.

Het testen is gelijkaardig aan een test van een brandoefening: alle stappen worden doorlopen zonder dat de ramp zich effectief heeft voorgedaan. Hierbij meten we de effectiviteit, zoals bv. het resultaat van een gegevens-herstel-actie (“data restore”) van een back-up. Testen is een essentieel deel van elk business continuity plan.

De onderhoud-fase garandeert dat de bestaande processen en procedures effectief blijven, ook in een veranderende bedrijfscontext.

ModuleBuilder heeft ervaring met o.a. ISO27031 (Information Security & Business Continuity Management) en ISO22301 (Business Continuity management). Deze laatste standaard vervangt de industriestandaard BS 25999. Hiermee garandeert ModuleBuilder u dat uw business continuity management up-to-date is.