GDPR 360 graden

ModuleBuilder en GDPR

Beschikt u over verschillende databanken met persoonsgegevens en kritische data?

Wenst u vanuit een plichtbewuste houding conform de relevante wet- en regelgeving te handelen en met een open vizier klanten te werven en te onderhouden?

Vanaf 25 mei 2018 dient u de nieuwe GDPR (General Data Protection Regulation) te eerbiedigen en consequent de toevertrouwde persoonsgegevens ‘veilig’ te beheren.

ModuleBuilder kan u hierbij helpen.

Met onze expertise in IT security voeren we een 360 GRADEN securitycontrole uit, stellen we verbeterpunten vast en stellen, in samenspraak met het internet, IT en juridisch team, een plan van aanpak voor.

Het is onze doelstelling om uw businessomgeving te optimaliseren voor mogelijke veiligheidsrisico’s en een strategie te bepalen om te voldoen aan de GDPR wetgeving zonder dat de werking complexer wordt. Het is van belang dat de huidige systemen en processen werkbaar, wendbaar, stabiel en vooral veilig blijven.                                                      

“Samen beschermen we uw kritische data en IT infrastructuur."

Start hier

  • Tweets